Powiązanie tłumaczeniem z filmem za pomocą hash pliku

Powiązanie tłumaczenia z filmem pozwoli na wyświetlenie w programie statusu tłumaczenia (kto tłumaczy , jaki jest procent zaawansowania ), a na stronie tłumaczenia będzie widoczna dodatkowa informacja, ile osób oczekuje na film w programie Napisy24.
Po udostępnieniu przez tłumacza gotowych napisów, wszyscy oczekujący otrzymają napisy (lub powiadomienia e-mail) oraz będą mieli możliwość wystawienia komentarza lub podziękowania , które pokaże się w serwisie napisy.pl w dziale komentarze.

Aby powiązać swoje tłumaczenie z oczekiwanymi przez użytkowników napisami:

1. Sprawdzamy na stronie napisy24.pl/oczekiwane/ hash pliku z filmem i kopiujemy go:
2. Na stronie napisy24.pl/tlumaczenia/ edytujemy informacje o tłumaczeniu:
3. W polu [Hash Pliku] wklejamy skopiowany hash:

Hash Pliku można pobrać z programu Napisy24 lub ze strony napisy24.pl/oczekiwane/.
Jeżeli tłumaczenie jest dla kilku różnych filmów, kolejne hash wpisujemy po przecinkach (bez spacji).

UWAGA: Istnieje też możliwość moderowania napisów, które są już w bazie i dopisanie do nich hash - tak powiązane napisy z filmem będą idealnie znajdowane przez program - dziękujemy za każde powiązanie.

Instrukcja video:

Powiązanie filmu z IMDB i FilmWeb.


Nowe filmy dodawane do programu nie mają informacji o bazie IMDB czy FilmWeb (niektóre mają taką informację wprowadzoną błędnie).
Aby dodać informacje do filmu z IMDB lub FilmWeb należy nacisnąć odpowiedni klawisz z ikonką IMDB lub FilmWeb, po nacisnięciu którego można wprowadzić informację o danym filmie do bazy. Po wprowadzeniu tych danych przez jednego użytkownika wszyscy pozostali zobaczą już tę nową informację.
Jeżeli już była wprowadzona informacja o np. IMDB, ale jest błędna należy kliknąć na klawiszu prawym (nie lewym) przyciskiem myszki i postepować jak wyżej.

Zachęcamy do wprowadzania hashu, IMDB i FilmWeb - na stronie Aktywni można będzie zobaczyć listę osób, które wprowadziły do bazy najwięcej informacji.

R2